Näin teet sisältöä, joka tehoaa

linebase
Avain tehokkaaseen natiivimarkkinointiin on sisällössä, joka todella puhuttelee ja ennen kaikkea kiinnostaa tavoiteltua kohderyhmääsi. Oma ego kannattaa jättää ovelle sisältöä suunnitellessa ja pitää mielessä, ketä varten sisältöä tehdään – uskallus asettaa lukija, kuuntelija tai katselija etusijalle palkitaan ajan mittaan. Kansainvälisissä natiivimarkkinoinnin tehoa tutkineissa tutkimuksissa on todettu kolme yleistettävää tekijää, joiden avulla kaupallinen sisältö tuottaa tuntuvia tuloksia.
1. KERTAUS ON OPINTOJEN ÄITI.

Tulosten maksimoimiseksi sisältö kannattaa julkaista useamman kerran tai sitä kannattaa tehdä saman kampanjan alle useampi erilainen – esimerkiksi sekä printtiin että digitaalisiin kanaviin. Mikäli ostat tilaa vain yhdestä kanavasta, lisää näkyvyyttäsi jakamalla ja julkaisemalla sisältöä myös omissa medioissasi. Jo yhden natiivikampanjan artikkelin lukukerran jälkeen  lukijan ostovalmius ja brändikuva kasvavat, kahden tai enemmän jälkeen ne monistuvat entisestään.

 

2. REHELLINEN VIESTI ON USKOTTAVA.

Jätä myyntimiehen elkeet pois tehdessä natiivisisältöä. Vaikka maksettu sisältö ottaa ei-kaupallisen sisällön muodon, sen tarkoitus ei koskaan ole huijata tai hämätä. Sisällön kaupallisuuden piilottamisella tai sen yrittämisellä on kohtalokkaat seuraukset brändille, eikä osaava sisältötoimisto myöskään suostu tähän.

Kerro siis rehellisesti asiantuntijuutesi aiheesta ja tuotteestasi – ei vähempää, ei enempää. Avoimuus ja rehellisyys synnyttävät luottamusta, luotettavuus taas johtaa väistämättä positiiviseen mielikuvaan.

 

3. KIINNOSTAVA SISÄLTÖ TOIMII.

Lukija omaksuu sisällön tehokkaasti silloin, kun se on häntä aidosti kiinnostavaa. Oikein valittu kulma ohjaa aiheeseen ja kampanjassa esiintyviin ilmiöihin, tekijöihin ja tuotteisiin syntyvää tunnesidettä tavoitteiden mukaisesti sekä nostaa esille toivottuja, brändiin liitettäviä ominaisuuksia. Mieti, mitä kohderyhmäsi haluaisi vapaaehtoisesti lukea. Minkälaista sisältöä hän jakaisi vapaaehtoisesti sosiaalisessa mediassa? Aidosti kiinnostavaksi koettu sisältö ja sen kautta omaksuttu markkinointiviesti parantavat ostohalukkuutta jopa kaksinkertaiseksi, jo yhden lukukerran jälkeen. Kiinnostavalla, hyödyllisellä ja/tai viihdyttävällä sisällöllä sekä kohderyhmän tarpeisiin ja tunteisiin kohdistetulla kulmalla mikä tahansa aihe voidaan tuoda lähelle kuluttajaa tai päättäjää – niin lähelle, että se muovaa konkreettisesti hänen näkemystään yrityksestäsi.

Mieti, mitä kohderyhmäsi
haluaisi lukea.
Minkälaista sisältöä
hän jakaisi vapaaehtoisesti
sosiaalisessa mediassa?

No Comments

Post a Comment